"prudentes et simplices"

Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma és Szakgimnáziuma

Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma és Szakgimnáziuma

A középiskola tanári és diákközössége ünnepi istentisztelet keretében emlékezett a reformációra, 2018. október 26-án, a Pécs-Belvárosi Református Egyházközség templomában. Minden évben ekkor tesznek fogadalmat kilencedikes és az iskolába máshonnan érkező diákjaink valamint a tanári kar új tagjai.

Az igehirdetés Zakariás próféta könyve 3. részének 1-7. versei alapján többek között arról szólt, hogy „Jósuáról az Úr angyala úgy beszél, mint egy tűzből kiragadott üszkös fadarabról: „Hát nem tűzből kiragadott, üszkös fadarab ez?” (Zak 3,2) – kérdezi.

Jósua, a fogságban lévő többiekkel együtt, az ítélet tűzében égett, de Isten kiragadta a tűzből. Ha a tűzből valaki kivesz egy már égő fadarabot, akkor ezt azért teszi, hogy megakadályozza annak a teljes elégését, megsemmisülését. A tűzből kivett, kiragadott fadarab a kegyelem, az irgalom képe. Nem akarom, hogy a bűneid miatt megsemmisülj, kiveszlek a tűzből, irgalmazok neked.

Ez a kép nemcsak Jósua főpapra igaz, hanem minden emberre. A mi megmaradásunk titka is Isten irgalma irántunk. Mindannyian az elkövetett mulasztásaink, hibáink, egymással és Istennel szemben elkövetett bűneink miatt jogos ítéletet érdemlünk. Ebből az állapotból ragadott ki minket Isten Jézus Krisztus kereszthalála által.

[...]

Ebből az állapotból szabadít ki minket Isten akkor, amikor azt mondja: Kelj fel, indulj el, van lehetőséged! Én biztosítom számodra az újrakezdés lehetőségét.

Újra formállak, újjáteremtelek, új élettel ajándékozlak meg. Új ember lehetsz. Ahogyan Pál apostol írja: „… felöltöztétek az új embert, aki Teremtőjének képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt.” (Kol 3,10)

[...]

Reformáció, azt jelenti visszaalakulni, visszatérni az eredetihez, ahhoz, amilyennek Isten eredetileg elképzelte. A reformáció, mint történelmi folyamat nyomán Isten megújította az egyházát, az Ő népét. A belső reformáció, a bennünk, magunkban zajló reformáció: szüntelen újjáformálódás, az eredetihez, az Isten által elképzelthez való visszatérési folyamat zajlik bennünk.”

Az eseményről készült fényképek megtekinthetők a Galériában

Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma és Szakgimnáziuma

Lábléc Logo

Elérhetőségek

Cím: 7630 Pécs Engel János utca 15.

Email: kozepiskola@refipecs.hu

Tel.: +36-72-210-800

Oktatási azonosító

Az intézmény OM azonosítója:

027413

Pécsi Református Kollégium

"prudentes et simplices"

A középiskola tanári és diákközössége ünnepi istentisztelet keretében emlékezett a reformációra, 2018. október 26-án, a Pécs-Belvárosi Református Egyházközség templomában. Minden évben ekkor tesznek fogadalmat kilencedikes és az iskolába máshonnan érkező diákjaink valamint a tanári kar új tagjai.

Az igehirdetés Zakariás próféta könyve 3. részének 1-7. versei alapján többek között arról szólt, hogy „Jósuáról az Úr angyala úgy beszél, mint egy tűzből kiragadott üszkös fadarabról: „Hát nem tűzből kiragadott, üszkös fadarab ez?” (Zak 3,2) – kérdezi.

Jósua, a fogságban lévő többiekkel együtt, az ítélet tűzében égett, de Isten kiragadta a tűzből. Ha a tűzből valaki kivesz egy már égő fadarabot, akkor ezt azért teszi, hogy megakadályozza annak a teljes elégését, megsemmisülését. A tűzből kivett, kiragadott fadarab a kegyelem, az irgalom képe. Nem akarom, hogy a bűneid miatt megsemmisülj, kiveszlek a tűzből, irgalmazok neked.

Ez a kép nemcsak Jósua főpapra igaz, hanem minden emberre. A mi megmaradásunk titka is Isten irgalma irántunk. Mindannyian az elkövetett mulasztásaink, hibáink, egymással és Istennel szemben elkövetett bűneink miatt jogos ítéletet érdemlünk. Ebből az állapotból ragadott ki minket Isten Jézus Krisztus kereszthalála által.

[...]

Ebből az állapotból szabadít ki minket Isten akkor, amikor azt mondja: Kelj fel, indulj el, van lehetőséged! Én biztosítom számodra az újrakezdés lehetőségét.

Újra formállak, újjáteremtelek, új élettel ajándékozlak meg. Új ember lehetsz. Ahogyan Pál apostol írja: „… felöltöztétek az új embert, aki Teremtőjének képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt.” (Kol 3,10)

[...]

Reformáció, azt jelenti visszaalakulni, visszatérni az eredetihez, ahhoz, amilyennek Isten eredetileg elképzelte. A reformáció, mint történelmi folyamat nyomán Isten megújította az egyházát, az Ő népét. A belső reformáció, a bennünk, magunkban zajló reformáció: szüntelen újjáformálódás, az eredetihez, az Isten által elképzelthez való visszatérési folyamat zajlik bennünk.”

Az eseményről készült fényképek megtekinthetők a Galériában

Elérhetőségek

Cím: 7630 Pécs Engel János utca 15.

Email: kozepiskola@refipecs.hu

Tel.: +36-72-210-800