"prudentes et simplices"

Pécsi Református Kollégium Intézményi Információk

Pécsi Református Kollégium Intézményi Információk

 A Refi népes küldöttsége vett részt a Nemzeti Összetartozás Napja laskói találkozóján.

Az eseményre egy autóbusznyi diákunk érkezett egyenesen Isztriából, horvátországi tanulmányútról. A drávafoki néptáncosok, a pécsi és nagyharsányi törisek alkotta közel ötvenfős csapatunkat Kovách Péter intézményi lelkipásztorunk vezette. Diákjainkat négy pedagógusunk, Csík Ágnes, Kecskés Amáta, Krmpotic Ramóna, a horvátországi többnapos túra egyik szervezője, valamint Szekeres Éva kísérte. A refis csapathoz meghívottként csatlakozott a délvidéki kapcsolatokban otthonosan mozgó Kosztolányi Dezső Céltársulat titkára, Kis Róbert is.

Az Eszék közeli diákszálláson táborozó buszos csapatunkhoz a vasárnapi istentiszteletre társult vegyeskarunk mintegy harminc fős csoportja Pap Tamás karnagy úr vezetésével. Az így mintegy nyolcvan refisből álló alkalmi sereglethez kollégiumunk főigazgatója is csatlakozott a helyszínen. A magyarlakta települést „megszálló” refiseink vendéglátója Szenn Péter püspök úr, a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház vezetője volt.

Laskó temploma arról nevezetes, hogy hajdan (elődépítményében) a magyar délvidéki reformáció legjelentősebb alakja, Sztárai Mihály hirdette az igét az ezerötszáznegyvenes években. Amikor a török hadak a területen portyáztak, a lelkész a nádasok közt megbúvó magyarokat pásztorolta. Amikor elmúlt a veszedelem, a baranyai reformátor dombtetőre felmenve hegedűszóval, zsoltárátköltéseivel csalogatta vissza gyülekezete tagjait a házaikba.

A laskói templom zsúfolásig megtelt a helyi, a haraszti és a környékbeli egyházközségek tagjaival és a vendégekkel.

A magyarság közösségének ünnepén Isten igéjét Dr. Kádár Péter főigazgató hirdette. Előbb Krisztus mennybemenetelének történetét olvasta fel az Apostolok cselekedeteinek első fejezetéből, majd a 2. zsoltárból vette fel az alapigét. A zsoltár üzenetét mai nyelvre fordítva akár rendszerkritikus versként is érthetné valaki – fejtette ki a Kollégium vezetője. Ma is zúgolódnak a népek az Úr igéje ellen, ma is láthatunk egyszerre utcai lázongásokat és nemzetközi összejöveteleket, amelyek a lázadás jelei. Aaz Élet Urának akaratával szembe mennek, Krisztus üzenetét el akarják hallgattatni, rendelkezni akarnak élet és halál fölött, felül akarják írni a teremtés rendjét, az emberi élet természetes kereteit – hangsúlyozta az igehirdető.  Fontos, hogy erősítsük meg hitünket és reménységünket a Felkentben, a Fiúban, Jézus Krisztusban, aki legitim módon egyedül uralkodhat az emberi szív, lélek, akarat és a közösségi élet minden formája, így a nemzetek fölött – zárta igei üzenetét Kádár Péter.

Az igehirdetést követően a Refi kórusa énekelt zsoltárfeldolgozásokat Pap Tamás karnagy-tanár vezetésével, majd a helybéli és térségi gyülekezetek ún „alfalvi” több településről verbuválódott kórusa énekelt. A műsorhoz a helybéli magyar iskola kisdiákjai és a vendégeskedő pécsi gimnazisták is hozzájárultak, akik versekből és szépprózai szövegrészekből válogatott összeállításaikban szólaltatták meg nagy költőink, íróink hazafias érzéseit, gondolatait.

A műsort követően Szenn Péter püspök köszöntötte a résztvevőket. Az egyházi vezető Máté evangéliumából Krisztus boldogmondásait, majd Wass Albert és Makkai Sándor gondolatait idézve hangsúlyozta, a helyben élő magyar közösség már sokszor megtapasztalhatta Isten kegyelmét, aki az üldöztetésekben, elnyomás alatt, két pogány szorításában, a testvérnépek háborújában és békeidőben, a többséghez igazodó beolvadás kísértései között is megtartotta helyben élő népét. Ez nagy reménységre és bátorságra ad erőt, hogy ne csüggedjünk, keressük egymással a közösséget, és bátran vállaljuk küldetésünket magyarként, reformátusként – hangsúlyozta a püspök.

Az ünnepi istentisztelet után a vendéglátók és a vendégek a Horvátországi Magyar Közösség helyi szervezetének közösségi házában folytatták a találkozójukat, ahol a színpadon a drávafoki néptáncos csoport mutatott be bővülő repertoárjából néhány frissen tanult kapuvári, baranyai és marosmenti táncot. Ezt követően a házigazdák ebéddel látták vendégül a magyarországi látogatócsoportot.

A találkozó végén Szenn Péter püspök úr és Kovách Péter intézményi lelkipásztor áttekintették a következő két nap kirándulásainak a programját.

A nap kicsengéseként a gyülekezeti és iskolai partnerprogram szervezői, Szenn Péter püspök és Dr. Kádár Péter főigazgató megerősítették azt a kölcsönös szándékukat, hogy 2020-ban, a trianoni országvesztés 100. évfordulóján újabb közös programmal erősítik a történelmi Baranya református magyarjainak a közösségét.

tudósító

Pécsi Református Kollégium Intézményi Információk

Lábléc Logo

Elérhetőségek

Cím: 7630 Pécs Engel János utca 15.

Email: titkarsag@refipecs.hu

Tel.: +36-72-210-800

Oktatási azonosító

Az intézmény OM azonosítója:

027413

Pécsi Református Kollégium

"prudentes et simplices"

 A Refi népes küldöttsége vett részt a Nemzeti Összetartozás Napja laskói találkozóján.

Az eseményre egy autóbusznyi diákunk érkezett egyenesen Isztriából, horvátországi tanulmányútról. A drávafoki néptáncosok, a pécsi és nagyharsányi törisek alkotta közel ötvenfős csapatunkat Kovách Péter intézményi lelkipásztorunk vezette. Diákjainkat négy pedagógusunk, Csík Ágnes, Kecskés Amáta, Krmpotic Ramóna, a horvátországi többnapos túra egyik szervezője, valamint Szekeres Éva kísérte. A refis csapathoz meghívottként csatlakozott a délvidéki kapcsolatokban otthonosan mozgó Kosztolányi Dezső Céltársulat titkára, Kis Róbert is.

Az Eszék közeli diákszálláson táborozó buszos csapatunkhoz a vasárnapi istentiszteletre társult vegyeskarunk mintegy harminc fős csoportja Pap Tamás karnagy úr vezetésével. Az így mintegy nyolcvan refisből álló alkalmi sereglethez kollégiumunk főigazgatója is csatlakozott a helyszínen. A magyarlakta települést „megszálló” refiseink vendéglátója Szenn Péter püspök úr, a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház vezetője volt.

Laskó temploma arról nevezetes, hogy hajdan (elődépítményében) a magyar délvidéki reformáció legjelentősebb alakja, Sztárai Mihály hirdette az igét az ezerötszáznegyvenes években. Amikor a török hadak a területen portyáztak, a lelkész a nádasok közt megbúvó magyarokat pásztorolta. Amikor elmúlt a veszedelem, a baranyai reformátor dombtetőre felmenve hegedűszóval, zsoltárátköltéseivel csalogatta vissza gyülekezete tagjait a házaikba.

A laskói templom zsúfolásig megtelt a helyi, a haraszti és a környékbeli egyházközségek tagjaival és a vendégekkel.

A magyarság közösségének ünnepén Isten igéjét Dr. Kádár Péter főigazgató hirdette. Előbb Krisztus mennybemenetelének történetét olvasta fel az Apostolok cselekedeteinek első fejezetéből, majd a 2. zsoltárból vette fel az alapigét. A zsoltár üzenetét mai nyelvre fordítva akár rendszerkritikus versként is érthetné valaki – fejtette ki a Kollégium vezetője. Ma is zúgolódnak a népek az Úr igéje ellen, ma is láthatunk egyszerre utcai lázongásokat és nemzetközi összejöveteleket, amelyek a lázadás jelei. Aaz Élet Urának akaratával szembe mennek, Krisztus üzenetét el akarják hallgattatni, rendelkezni akarnak élet és halál fölött, felül akarják írni a teremtés rendjét, az emberi élet természetes kereteit – hangsúlyozta az igehirdető.  Fontos, hogy erősítsük meg hitünket és reménységünket a Felkentben, a Fiúban, Jézus Krisztusban, aki legitim módon egyedül uralkodhat az emberi szív, lélek, akarat és a közösségi élet minden formája, így a nemzetek fölött – zárta igei üzenetét Kádár Péter.

Az igehirdetést követően a Refi kórusa énekelt zsoltárfeldolgozásokat Pap Tamás karnagy-tanár vezetésével, majd a helybéli és térségi gyülekezetek ún „alfalvi” több településről verbuválódott kórusa énekelt. A műsorhoz a helybéli magyar iskola kisdiákjai és a vendégeskedő pécsi gimnazisták is hozzájárultak, akik versekből és szépprózai szövegrészekből válogatott összeállításaikban szólaltatták meg nagy költőink, íróink hazafias érzéseit, gondolatait.

A műsort követően Szenn Péter püspök köszöntötte a résztvevőket. Az egyházi vezető Máté evangéliumából Krisztus boldogmondásait, majd Wass Albert és Makkai Sándor gondolatait idézve hangsúlyozta, a helyben élő magyar közösség már sokszor megtapasztalhatta Isten kegyelmét, aki az üldöztetésekben, elnyomás alatt, két pogány szorításában, a testvérnépek háborújában és békeidőben, a többséghez igazodó beolvadás kísértései között is megtartotta helyben élő népét. Ez nagy reménységre és bátorságra ad erőt, hogy ne csüggedjünk, keressük egymással a közösséget, és bátran vállaljuk küldetésünket magyarként, reformátusként – hangsúlyozta a püspök.

Az ünnepi istentisztelet után a vendéglátók és a vendégek a Horvátországi Magyar Közösség helyi szervezetének közösségi házában folytatták a találkozójukat, ahol a színpadon a drávafoki néptáncos csoport mutatott be bővülő repertoárjából néhány frissen tanult kapuvári, baranyai és marosmenti táncot. Ezt követően a házigazdák ebéddel látták vendégül a magyarországi látogatócsoportot.

A találkozó végén Szenn Péter püspök úr és Kovách Péter intézményi lelkipásztor áttekintették a következő két nap kirándulásainak a programját.

A nap kicsengéseként a gyülekezeti és iskolai partnerprogram szervezői, Szenn Péter püspök és Dr. Kádár Péter főigazgató megerősítették azt a kölcsönös szándékukat, hogy 2020-ban, a trianoni országvesztés 100. évfordulóján újabb közös programmal erősítik a történelmi Baranya református magyarjainak a közösségét.

tudósító

Elérhetőségek

Cím: 7630 Pécs Engel János utca 15.

Email: titkarsag@refipecs.hu

Tel.: +36-72-210-800